Administracja

biblioteka@biblioteka.laziska.pl
Adres strony internetowej: www.biblioteka.laziska.pl
NIP: 635-10-55-774
Regon: 001004000

Dyrektor: mgr Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Główny księgowy: mgr Michalina Łuba