Komunikat o działalności biblioteki w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo,
W związku z opublikowanym 29 listopada rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązującym od 1 do 17 grudnia 2021 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej, przedstawiamy obecnie obowiązujące obostrzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych.
Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu grudniowego przedstawienia teatralnego dla dzieci, a spotkania z Mikołajem odbędą się na świeżym powietrzu.
Życzymy dużo zdrowia, zapraszamy do korzystania z biblioteki i wypożyczania książek na długie zimowe wieczory.
 
 
1. Utrzymuje się w centrali i filiach wolny dostęp do półek pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
2. Przed wejściem do biblioteki znajduje się informacja o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece.
3. Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.
4. W związku z rekomendacją Biblioteki Narodowej rekomenduje się prowadzenie udostępniania zbiorów przede wszystkim poprzez wypożyczanie do domu, zaś w czytelniach tylko jeżeli jest to możliwe i uzasadnione z przestrzeganiem w/w norm sanitarno-epidemiologicznych.
5. Każdy czytelnik przed wejściem do oddziału/filii zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i zachowania 1,5 m odstępu między osobami przebywającymi w bibliotece.
6. Po przyjęciu zwracanych książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki, dezynfekować ręce lub pracować w rękawiczkach oraz zasłaniać usta i nos.
7. Pracowników zobowiązuje się do: wietrzenia pomieszczeń, dezynfekcję blatów, podłóg i klamek oraz częstsze mycie podłóg oraz dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku.
8. Organizacja imprez, spotkań i zebrań jest możliwa z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarno-epidemiologicznych: limit miejsc to 50% dostępności sali, udział nie więcej niż 15 osób albo 1 osoby na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zakrywaniu ust i nosa przez wszystkich uczestników i organizatorów. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Skip to content