Plakat - Łaziski Kongres Młodzieżowy "O pokój na świecie"
Warsztaty i szkolenia

Kongres Młodzieżowy “O pokój na świecie”

12 stycznia 2023 r. odbył się w naszej Bibliotece Kongres Młodzieżowy „O pokój na świecie” podczas którego młodzież łaziskich szkół podstawowych i 2 szkół ponadpodstawowych (ZSEiU z Łazisk i I LO z Mikołowa) zaprezentowała stworzony przez siebie manifest młodego pokolenia „Tylko Pokój”.
Manifest można zobaczyć tu: https://youtu.be/CrYI-pCLNkA

Wypełniona ludźmi Sala studyjna, na ekranie widać dziewczynę na tle książek
Grupa młodzieży

Kongres był podsumowaniem miesięcznych warsztatów dla młodzieży organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka – święta obchodzonego corocznie 10 grudnia, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.
Młodzi ludzie doświadczając tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą postanowili, że nie będą się temu dłużej przyglądać w milczeniu – stworzyli manifest młodego pokolenia „Tylko pokój” i list „O pokój na świecie”, który wysłany zostanie do ONZ i rozpowszechniony na szeroką skalę.

Gościem specjalnym Kongresu był Adam Bodnar – dr habilitowany nauk prawnych, profesor SWSP, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, który odniósł się do zaprezentowanego manifestu i rozmawiał z uczestnikami o prawach człowieka – w tym najważniejszych: prawie do życia, wolności i bezpieczeństwa.

Ponadto swoją obecnością zaszczycili Nas:

 • Burmistrz Miasta Łaziska Górne – Aleksander Wyra
 • Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka młodszy inspektor Krzysztof Kazek
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie – nadkomisarz Andrzej Rudolf
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych komisarz Mateusz Serafin
 • Dyrektor Centrum Usług Społecznych Łukasz Gałeczka
 • Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu w Łaziskach Górnych Joanna Palenta
 • Dyrektorzy i nauczyciele łaziskich szkół i I Liceum Ogólnokształcącego z Mikołowa

Organizatorami byli:

 • Miasto Łaziska Górne
 • Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie – Komisariat w Łaziskach Górnych
 • Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych

Tłumaczenie filmu na język angielski: Pracownia Edukacyjna Progres

Więcej zdjęć z wydarzenia w galerii.

Skip to content