Plakat Spotkanie z Mariuszem Dmetreckim
Spotkania autorskie

Spotkanie z Mariuszem Dmetreckim

Zapraszamy na spotkanie z Mariuszem Dmetreckim, 23 listopada o godz. 17:00.
Spotkanie odbędzie w ramach Klubu Literackiego.

Mariusz Dmetrecki to mikołowski historyk, działacz Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego, inicjator powołania Miejskiej Placówki Muzealnej w Mikołowie, przewodnik PTTK.
Jest jednym z założycieli Tyskiej Grupy Poetyckiej „SYMBOL” i autorem takich publikacji jak „Mikołowski pieniądz zastępczy w latach 1914-1924. Notgeld Papierowy”, „Dawno temu w Mikołowie. Kalendarium historyczne do 1939 roku” czy „Mikołowskie epizody historyczne”. Drukował swoje wiersze i artykuły w prasie regionalnej (m.in. w „Echu”, „Poglądach”, w „Gazecie Mikołowskiej”). Promuje w środowisku kolekcjonerskim Mikołowski Jarmark Staroci, którego był współorganizatorem.

Skip to content